החזרים, בקשות ואחריות (4)

אם קראת ולא מצאת פתרון בבסיס הידע שלנו, אנא שלח כרטיס.